در صورتی که تمایل به همکاری با شرکت خذال را دارید ، از طریق فرم زیر ما را مطلع کنید
       
مهارت ها
وب سایت
همکاری در زمینه
پست الکترونیک
نام و نام خانوادگی
تلفن منزل
سال تولد
سوابق کاری
تلفن همراه
 
وضعیت تاهل
شهر محل سکونت
میزان تحصیلات
ساعت حضور
رشته تحصیلی